Město Baršć (Łužyca)

Baršćańska wódnica, cyglane twarjenje w zelenem parku.

Baršćańska wódnica
Fotograf: Měsćańske zastojnstwo Baršć (Łužyca)

Baršć (Łužyca), wokrejsne město nakrajnego wokrejsa Sprjewja-Nysa, jo małe šarmantne, zelene město a lažy na krotkem zajtšu Bramborskeje, direktnje pśi nimsko-pólskej granicy, zapołožone do rědnučkeje krajiny z gólami a jazorami w kradu słyńkowatem regionje Dolneje Łužyce.

Město ma něźi 22.000 wobydlari a zjadnośijo wejsne źěle Małksu, Bórow, Rjasnik, Glinsk , Wjelike a Małe Bóžemysle, Wjelike a Małe Jamne a Rogow.

Baršć (Łužyca) ma wušej 700 lětne dłujke wótměnjate stawizny a jo se załožył srjejź 13. stolěśa, z togo casa póchada teke ewangelska měsćańska cerkwja Swěty Mikołaj (1265/66).

Něga jo był Baršć (Łužyca) metropola tekstilneje industrije a jo se pomjenił ako „Manchester pódzajtša”. Toś ta tradicija se zachowajo w Bramborskem tekstilnem muzeju (1995).
Funkcioněrujuce historiske mašiny mógu se pśi źěle woglědaś a wšake teke wuproběrowaś.

Wušej 100 lět wita wódnica – znamje města swójich woglědowarjow.

W lěśe 1906 wuswěśone kólasowanišćo (400 m dłujki cementowy owal) dožywijo źinsa ako južo tegdy nimske a mjazynarodne wuběgowanja. Wjeraški su w kuždem lěśe wjelgin derje wobsajźone wuběgowanja stojarjow. Wuběgowanišćo ma mě „Baršćański kólasowański a rejtowański stadion” („Forster Rad- und Reitstadion“). Wót lěta 2006 su w srjejźi stadiona mjazynarodne rejtarske a skokańke turněry.

Pódzajtšnonimskej rožowej zagroźe, parkowemu załožkoju z lěta 1913, ma se město w prědnem rěźe źěkowaś, až ma Baršć (Łužyca) swój titel město rožow. Na něźi 15 ha namakaju woglědowarje pśisamem 700 wšakorakich rožowych sortow na něźi 30.000 rožowych pjeńkach. Jadnoraznosć togo załožka pak lažy we wósebnej a snaź teke jadnoraznej kompoziciji mjazy zagrodnikarskem wuměłstwom, krajinoweju architekturu a botaniskeju wjeleserakosći. Cesći dostojny stary wobstatk bomow ze swójimi rododendrowymi gajami a wjelikeju licbu wšakorakich drjewinow twórje bajkojtu kulisu. Wuměłski zgótowane skulptury, pergoline dwóry, parkowe elementy w engelskem stilu a romantiske wódoskoki pśepšosuju na pśebywanje. Toś ten rědnučki parkowy załožk jo w kužden casu lěta woglědanja gódny. Wósebny tip su tradicionelnje na kóńcu slědnego tyźenja junija wugótowane swěźeńske dny rožoweje zagrody z pśepokazanim rožow k rězanjeju a „Nocu 1000 swětałkow” z grandioznym škrjakotom na nocnem njebju.

Baršć (Łužyca) jo eldorado za kólasowarjow a skaterow. Něźi 600 km wutwarjonych kólasowarkich sćažkow stoje Wam k dispoziciji. Drogowarjow a lubowarjow pśirody śěgnjo do wuwabneje krajiny šyršeje wokoliny, ako na pśikład do Nysowych ługow abo do tych njelicnych šćitanych krajinow ze swójeju wótergi hyšći njeskazoneju rědnosću. Direktnje pśi kólasowarskej sćažce Wodry a Nysy jo město idealne wuchadnišćo za młogu turu – samo až do susedneje Pólskeje.

Wjasele we wólnem casu póbitujo w lěśe 2003 ceło rekonstruěrowane kupanišćo ( z 50 metrowymi plěwańskimi cerami a 10 metrowym skokańskim tormom), plěwarnja, rěd sportnišćow a tenisowych grajnišćow.

Weiterführende Links