Wokolnosć

Baršćańska wódnica, cyglane twarjenje w zelenem parku.

Baršćańska wódnica
Fotograf: Měsćańske zastojnstwo Baršć (Łužyca)

Lěc jo woglěd wustajeńce "Archiw minjonych jsow" zachopjeńk Wašogo dnjownego wulěta abo lěc sćo južo srjejź togo respektiwnje na kóńcu Wašeje dnjowneje tury – wokolnosć wustajeńce móžo Wam wšake póbitowaś. Južo wejsny źěl Rogow, źož stoj wustajeńcowe twarjenje, ako teke Město Baršć (Łužyca), ku kótaremuž nowy Rogow słuša, dawaju Wam zajmne móžnosći nadejźenja, njewótwisnje wót togo, lěc se za kulturu, sport abo wugótowanje gumnow a krajiny zajmujośo.