Muzeumowa brožnja

Póglěd na muzeumowu brožnju

Muzeumowa brožnja Rogow.
Fotograf: AvO

Rogojska Muzeumowa brožnja prezentěrujo agrarnohistorisku zběrku k wejsnemu žywjenju a wšednemu źěłoju slědnych lětźasetkow. Wustajeńca pokazujo rěd rolnikarskich mašinow a rědow ako teke źěle burskeje bydleńskeje kultury z Rogowa a blišego regiona.Wótwórjeńske case

pó telefoniskem dogronjenju

Kontakt

pśez Archiv minjonych jsow
Tel. 03562 – 694836
Fax 03562 – 697485