Bramborski tekstilny muzeum

Póglěd na twarjenje Bramborskego tekstilnego muzeuma.

Bramborski tekstilny muzeum
Fotograf: Muzeumowe towaristwo Města Baršć (Łužyca) z.t.

Něga jo był Baršć (Łužyca) metropola tekstilneje industrije a jo se pomjenił ako „Manchester pódzajtša”. Toś ta tradicija se zachowajo w Bramborskem tekstilnem muzeju (1995).
Funkcioněrujuce historiske mašiny mógu se pśi źěle woglědaś a wšake teke wuproběrowaś.

Nosaŕ togo załožka jo wót 1996 Muzeumowe towaristwo Města Baršć (Łužyca) z. t.
Bramborski tekstilny muzeum woplěwujo tśi wósebne wustajeńcowe wobcerki:

  • stawizny tekstilnego rucnikarstwa a z tym wusko zwězane
  • stawizny města Baršć a
  • wósebne wustajeńce.