Pódzajtšnonimska rožowa zagroda

Wódoskoki z póglědom do směra kamjeńtneje pergole

Rožowa zgroda – wódowe graśa
Fotograf: Město Baršć (Łužyca)

Pódazjtšnonimskej rožowej zagroźe, parkowemu załožkoju z lěta 1913, ma se město w prědnem rěźe źěkowaś, až ma Baršć (Łužyca) swój titel město rožow. Na něźi 15 ha namakaju woglědowarje pśisamem 700 wšakorakich rožowych sortow na něźi 30.000 rožowych pjeńkach. Jadnoraznosć togo załožka pak lažy we wósebnej a snaź teke jadnoraznej kompoziciji mjazy zagrodnikarskem wuměłstwom, krajinoweju architekturu a botaniskeju wjeleserakosću. Cesći dostojny stary wobstatk bomow ze swójimi rododendrowymi gajami a wjelikeju licbu wšakorakich drjewinow twórje bajkojtu kulisu. Wuměłski zgótowane skulptury, pergoline dwóry, parkowe elementy w engelskem stilu a romantiske wódoskoki pśepšosuju na pśebywanje. Toś ten rědnučki parkowy załožk jo w kužden casu lěta woglědanja gódny. Wósebny tip su tradicionelnje na kóńcu slědnego tyźenja junija wugótowane swěźeńske dny rožoweje zagrody z pśepokazanim rožow k rězanjeju a „Nocu 1000 swětałkow” z grandioznym škrjakotom na nocnem njebju.

Weiterführende Links