temy

Wustajeńca prezentěrujo wjelewarstwowy a w swójich wustatkowanjach komleksny tema “Pśesedlenje we Łužycy” w pěś centralnych multimedialnych wobcerkach: “Zapokazanje”, “Pśesedlenje”, “Serby”, “Serbski rěcny labor” a “Wójowanje wó Rogow”.


Gehe zur Seite:

Zapokazanje

Wustajeński wobcerk informěrujo ze zapokazańskim filmom , tekstowymi toflami a wubranymi objektami we witrinach wó zasadnych wuměnjenjach, pód kótarymiž jo se brunica w Nimskej a specielnje we Łužycy dobywała, a wó problemach a slědach, kenž su z togo za luźi a pśirodu nastali. ...

weitere Informationen »


Pśesedlenje

Ku konsekwencam brunicowego górnistwa z nejgóršymi slědami słuša to z wótbagrowanim jsow zwězane pśesedlenje pótrjefjonych luźi. Wobcerk wustajeńce wopytujo zbliženje k pśisudam pśesedlonych wobydlarjow, k jich nazgónjenjam wó tšuśu a nowem zachopjeńku.

Multimedialna stacija ...

weitere Informationen »


Serby

Wustajeński wobcerk Serby pódajo z multimedialneju staciju a eksemplariskimi wustajeńskimi objektami kulturnohistoriski pśeglěd k stawiznam a kulturje Serbow.
Wósebnje se źiwa na problematiske wustatkowanja brunicowego górnistwa na něntajšnu a historisku situaciju Serbow.
...

weitere Informationen »


Serbski rěcny labor

W serbskem rěcnem laborje se pósrědnjaju z pomocu wjele rěcnych, tekstowych, spiwnych a wobrazowych pśikładow wuznam, gódnosć, wósebnosć a šyroke nałožowanje serbskeje rěcy. Grajucy wabi zakładny kurs k nawuknjenju někotarych wšednych serbski słowow.
W rěcnem laborje źo wó to, ...

weitere Informationen »


Wójowanje wó Rogow

Źěl wustajeńce “Wójowanje wó Rogow” pokazujo stawizny a formy wopěranja, kótarež jo wjadła mała dolnołužyska wjas Rogow pśeśiwo swójomu wótbagrowanju a pśesedlenju něźi 15 lět dłujko – slědkoju pódermo - , a z kótarymž jo była daloko a šyroko znata.
Multimedialna prezentacija, ...

weitere Informationen »