temy

Wustajeńca prezentěrujo wjelewarstwowy a w swójich wustatkowanjach komleksny tema “Pśesedlenje we Łužycy” w pěś centralnych multimedialnych wobcerkach: “Zapokazanje”, “Pśesedlenje”, “Serby”, “Serbski rěcny labor” a “Wójowanje wó Rogow”.


Gehe zur Seite:

Zapokazanje

WustajeÅ„ski wobcerk informÄ›rujo ze zapokazaÅ„skim filmom , tekstowymi toflami a wubranymi objektami we witrinach wó zasadnych wumÄ›njenjach, pód kótarymiž jo se brunica w Nimskej a specielnje we Łužycy dobywaÅ‚a, a wó problemach a slÄ› ...

weitere Informationen »


Pśesedlenje

Ku konsekwencam brunicowego górnistwa z nejgóršymi slÄ›dami sÅ‚uša to z wótbagrowanim jsow zwÄ›zane pÅ›esedlenje pótrjefjonych luźi. Wobcerk wustajeÅ„ce wopytujo zbliženje k pÅ›isudam pÅ›esedlonych wobydlarjow, k jich nazgónjenjam wó tšuÅ ...

weitere Informationen »


Serby

WustajeÅ„ski wobcerk Serby pódajo z multimedialneju staciju a eksemplariskimi wustajeÅ„skimi objektami kulturnohistoriski pÅ›eglÄ›d k stawiznam a kulturje Serbow.
Wósebnje se źiwa na problematiske wustatkowanja brunicowego górnistwa na nÄ›ntajšnu a ...

weitere Informationen »


Serbski rěcny labor

W serbskem rÄ›cnem laborje se pósrÄ›dnjaju z pomocu wjele rÄ›cnych, tekstowych, spiwnych a wobrazowych pÅ›ikÅ‚adow wuznam, gódnosć, wósebnosć a šyroke naÅ‚ožowanje serbskeje rÄ›cy. Grajucy wabi zakÅ‚adny kurs k nawuknjenju nÄ&# ...

weitere Informationen »


Wójowanje wó Rogow

Źěl wustajeÅ„ce “Wójowanje wó Rogow” pokazujo stawizny a formy wopÄ›ranja, kótarež jo wjadÅ‚a maÅ‚a dolnoÅ‚užyska wjas Rogow pÅ›eÅ›iwo swójomu wótbagrowanju a pÅ›esedlenju něźi 15 lÄ›t dÅ‚ujko – slÄ›dkoju ...

weitere Informationen »