koncept

Gehe zur Seite:

Tematiska slězyna

Archiw minjonych jsow dokumentěrujo ze swójeju stawneju wustajeńcu k prědnemu razoju we wobšyrnej a originelnej formje wažny kapitel łužyskich stawiznow: Pśeto wótrywanja jsow a pśesedlenja słušaju k tym na slědach nejmócnjejšym pódlańskim zjawam brinicowego górnistwa.
Nagromadu ...

weitere Informationen »


Wopśimjeśe a pśesajźenje

W swójej wopśimjeśowej koncepciji ma Archiw minjonych jsow głownje dwě intenciji: Pśedstajenje rumnostnych a kwantitatiwnych dimensijow wejsnych wótrywanjow a pśesedlenjow ako teke pśedstajenje perspektiwy pótrjefjonych, kenž stajijo do srjejźišća subjektiwne nazgónjenja ...

weitere Informationen »