wobrazowa galerija

foto: Dr. Klußmann rozjasnijo gósćam wótwórjeńskego zarědowanja wustajeńsku techniku.

Wótwórjenje archiwa minjonych jsow: Wjednik projekta dr. Klußmann rozjasnijo woglědarjam wustajeńsku techniku.
fotograf: Michael Helbig