wobrazowa galerija

foto: Woglědarje informěruju se pśi wšakich multimedialnych stacijach.

Atrakcija za młodych a starych woglědarjow: Originelna a rozwjaseleca multimedialna prezentacija.
fotograf: AvO