wobrazowa galerija

foto: Tofla pśed gmejnskim centrumom w Rogowje pokazujo na Archiw zgubjonych jsow.

Archiw zgubjonych jsow jo w gmejnskem centrumje Rogowa (Horno), kenž jo źěl města Baršć (Łužyca).
fotograf: AVO