wobrazowa galerija

foto: Woglědarka se informěrujo z pomocu infosrěbaka.

Woglědarje mógu z interaktiwnymi cytańskimi rědami, tak pomjenjonymi „infosrěbakami”, ku jsam swójogo wuběranja dojś a informacije wótwołaś.
fotograf: Stefan Meyer