koncept: Tematiska slězyna

Někotare wósoby stoje pśed južo w źělach zniconym kněskim dwórom. Sněg pókšywa rozpadanki.

Archiw minjonych jsow dokumentěrujo k prědnemu razoju wobšyrnje wše dla brunice zwótrywane jsy a pśesedlenja we Łužycy. Zwótrywanje Žarnowa 1971. Kněski dwór.
Fotograf: Willy Haensel (†)

Archiw minjonych jsow dokumentěrujo ze swójeju stawneju wustajeńcu k prědnemu razoju we wobšyrnej a originelnej formje wažny kapitel łužyskich stawiznow: Pśeto wótrywanja jsow a pśesedlenja słušaju k tym na slědach nejmócnjejšym pódlańskim zjawam brinicowego górnistwa.
Nagromadu 136 jsow abo wejsnych źělow a wušej 25000 luźi jo musało wót 1924 sem se minuś dla górnistwa. Spomnjeśa gódne jo, až jo se ten tema až dotychměst lěbda wobšyrnje respektiwnje jano na kšomje muzealnje prezentěrował.
Lěcrownož jo nejžwětša licba wótrywanjow jsow a pśesedlenjow we Łužycy padnuła do casa DDR, stej se rozměr a slědy w zjawnosći w dalokej měrje zamjelcałej. Pó politiskej změnje 1989 jo zjawny zajm na tom tema źe mócnje pśiběrał, weto pak jo wuwóstała – wótwiźone raz wót mjeńšych wustajeńcow regionalnych domowniskich muzejow abo towaristwow – wobšyrna muzealna prezentacija.

Koncepcionelny zaměr Archiwa minjonych jsow jo dla togo systematiske zběranje, zgromaźenje materiala a wědomnostne wobźěłanje k temje “wótrywanja jsow a pśesedlenja we Łužyskem brunicowem rewěrje”. Dojśpite wuslědki se zjawnosći pśistupnjaju w stawnej wustajeńcy.