wobrazowa galerija

foto: Na monitorje infosrěbaka se pokazuju informacije k historiji Žarnowa.

Informacije datoweje banki: Informacije k minjonym jsam su do wobcerkow do pódkapitelow rozrědowane. Pśikład „Historija jsy”.
fotograf: AvO