wobrazowa galerija

foto: Na monitorje infosrěbaka pokazuju se wobraze jsy Rajc.

Kartajowa šema kórty: Optiski rozrědowański a nawigaciski princip datoweje banki jsow.
fotograf: AvO