wobrazowa galerija

foto: Foto zbliska tepichoweje kórty, jama Wjelcej-połudnjo.

Tepichowa kórta Łužyskego brunicowego rewěra. Něgajšne městna minjonych jsow su cerwjene markěrowane.
fotograf: AvO