wobrazowa galerija

foto: Poglědanje do wustajeńce ze pśestrěńcom z kortu, z witrinami a multimedijowymi stacijami.

Tak wuglěda Archiw zgubjonych jsow.
fotograf: Stefan Meyer