nastaśe

Gehe zur Seite:

Slězyna

Nastaśe Archiwa minjonych jsow zwisujo z pśesedlenim nimsko-serbskeje jsy Rogow. Wobydlarje Rogowa su se pśisamem 15 lět dłujko – slědkoju weto pódermo – woborali pśeśiwo pśesedlenju. Slědkoju su musali 2003 swóju wjas wopušćiś a se na nowem městnje w Baršću (Łužyca) zasedliś.

weitere Informationen »


Wobźělone na projekśe a pśeběg projekta

W běgu dalšnego konkretizěrowanja su slědkoju gromadu pśišli ako zagronite wobźělone Vattenfall Europe Minning, Domowina, załožba za Rogow ako teke město Baršć (Łužyca). Město jo teke pśewzeło nosarstwo za projekt. Financěrowanje projekta jo Vattenfall až do wótwórjenja zawěsćił. ...

weitere Informationen »